Food Items

Menu

60.000,00 VND
Add
60.000,00 VND
Add

90.000,00 VND
Add
90.000,00 VND
Add

90.000,00 VND
Add
90.000,00 VND
Add

120.000,00 VND
Add
120.000,00 VND
Add

95.000,00 VND
Add
95.000,00 VND
Add

95.000,00 VND
Add
95.000,00 VND
Add

500k 1 nồi lẩu cá lạp xạp, gồm 1kg cá lạp xạp, rau lẩu, mì tôm.

500.000,00 VND
Add
500.000,00 VND
Add

Bao gồm thập cẩm hải sản tươi sống như tôm, ghẹ, mực, mua, ngao, bề bề ... Giá từ 500.000vnđ - 1.500.000vnđ tuỳ theo lựa chọn của quý khách.

500.000,00 VND – 1.500.000,00 VND
Add
500.000,00 VND – 1.500.000,00 VND
Add

420.000,00 VND
Add
420.000,00 VND
Add

550.000,00 VND
Add
550.000,00 VND
Add

450.000,00 VND
Add
450.000,00 VND
Add

500.000,00 VND
Add
500.000,00 VND
Add

Cá song hay còn gọi là cá mú

500.000,00 VND
Add
500.000,00 VND
Add

50.000,00 VND
Add
50.000,00 VND
Add

120.000,00 VND
Add
120.000,00 VND
Add

50.000,00 VND
Add
50.000,00 VND
Add

80.000,00 VND
Add
80.000,00 VND
Add

55.000,00 VND
Add
55.000,00 VND
Add

40.000,00 VND
Add
40.000,00 VND
Add

100.000,00 VND
Add
100.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

0,00 VND – 35.000,00 VND
Add
0,00 VND – 35.000,00 VND
Add

95.000,00 VND
Add
95.000,00 VND
Add

35.000,00 VND
Add
35.000,00 VND
Add

35.000,00 VND
Add
35.000,00 VND
Add

35.000,00 VND
Add
35.000,00 VND
Add

35.000,00 VND
Add
35.000,00 VND
Add

80.000,00 VND
Add
80.000,00 VND
Add

580.000,00 VND
Add
580.000,00 VND
Add

460.000,00 VND
Add
460.000,00 VND
Add

25.000,00 VND
Add
25.000,00 VND
Add

15.000,00 VND
Add
15.000,00 VND
Add

13.000,00 VND
Add
13.000,00 VND
Add

15.000,00 VND
Add
15.000,00 VND
Add

17.000,00 VND
Add
17.000,00 VND
Add

23.000,00 VND
Add
23.000,00 VND
Add

15.000,00 VND
Add
15.000,00 VND
Add

19.000,00 VND
Add
19.000,00 VND
Add

25.000,00 VND
Add
25.000,00 VND
Add

15.000,00 VND
Add
15.000,00 VND
Add

13.000,00 VND
Add
13.000,00 VND
Add

13.000,00 VND
Add
13.000,00 VND
Add

20.000,00 VND
Add
20.000,00 VND
Add

13.000,00 VND
Add
13.000,00 VND
Add

9.000,00 VND
Add
9.000,00 VND
Add

13.000,00 VND
Add
13.000,00 VND
Add

65.000,00 VND
Add
65.000,00 VND
Add

65.000,00 VND
Add
65.000,00 VND
Add

65.000,00 VND
Add
65.000,00 VND
Add

65.000,00 VND
Add
65.000,00 VND
Add

140.000,00 VND
Add
140.000,00 VND
Add

9.000,00 VND – 13.000,00 VND
Add
9.000,00 VND – 13.000,00 VND
Add

50.000,00 VND
Add
50.000,00 VND
Add

130.000,00 VND
Add
130.000,00 VND
Add

190.000,00 VND
Add
190.000,00 VND
Add

450.000,00 VND
Add
450.000,00 VND
Add

890.000,00 VND
Add
890.000,00 VND
Add

850.000,00 VND
Add
850.000,00 VND
Add

500.000,00 VND
Add
500.000,00 VND
Add

140.000,00 VND
Add
140.000,00 VND
Add

250.000,00 VND
Add
250.000,00 VND
Add

130.000,00 VND
Add
130.000,00 VND
Add

250.000,00 VND
Add
250.000,00 VND
Add

Ốc nhảy bán theo con, 25k/con

25.000,00 VND
Add
25.000,00 VND
Add

120.000,00 VND
Add
120.000,00 VND
Add

240.000,00 VND
Add
240.000,00 VND
Add

250.000,00 VND
Add
250.000,00 VND
Add

60.000,00 VND
Add
60.000,00 VND
Add

60.000,00 VND
Add
60.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

160.000,00 VND
Add
160.000,00 VND
Add

250.000,00 VND
Add
250.000,00 VND
Add

140.000,00 VND – 170.000,00 VND
Add
140.000,00 VND – 170.000,00 VND
Add

25.000,00 VND – 190.000,00 VND
Add
25.000,00 VND – 190.000,00 VND
Add

170.000,00 VND
Add
170.000,00 VND
Add

Bánh đa nướng chấm cùng tương ớt cay hợp uống bia

15.000,00 VND
Add
15.000,00 VND
Add

70k 1 đĩa gồm 6 cái chân gà chiên mắm. Đĩa 12 cái là 120k

70.000,00 VND – 120.000,00 VND
Add
70.000,00 VND – 120.000,00 VND
Add

45.000,00 VND
Add
45.000,00 VND
Add

30.000,00 VND
Add
30.000,00 VND
Add

Khoai lang chiên mật phù hợp cho cả người lớn và trẻ em

50.000,00 VND
Add
50.000,00 VND
Add

Khoai tây được chiên không dầu, tốt cho sức khoẻ.

45.000,00 VND
Add
45.000,00 VND
Add

50.000,00 VND
Add
50.000,00 VND
Add

Phồng tôm chấm cùng tương ớt cay

25.000,00 VND
Add
25.000,00 VND
Add

35.000,00 VND
Add
35.000,00 VND
Add

Bát Soup hải sản là món khai vị được nhiều người ưa thích nhất. 45k/bát nhỏ 1 người ăn

45.000,00 VND
Add
45.000,00 VND
Add

160.000,00 VND
Add
160.000,00 VND
Add

160.000,00 VND
Add
160.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

120.000,00 VND
Add
120.000,00 VND
Add

95.000,00 VND
Add
95.000,00 VND
Add

165.000,00 VND
Add
165.000,00 VND
Add

160.000,00 VND
Add
160.000,00 VND
Add

130.000,00 VND
Add
130.000,00 VND
Add

160.000,00 VND
Add
160.000,00 VND
Add

130.000,00 VND
Add
130.000,00 VND
Add

95.000,00 VND
Add
95.000,00 VND
Add

145.000,00 VND
Add
145.000,00 VND
Add

160.000,00 VND
Add
160.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

9.000,00 VND
Add
9.000,00 VND
Add

230.000,00 VND
Add
230.000,00 VND
Add

145.000,00 VND
Add
145.000,00 VND
Add

140.000,00 VND
Add
140.000,00 VND
Add

90.000,00 VND
Add
90.000,00 VND
Add

80.000,00 VND
Add
80.000,00 VND
Add

70.000,00 VND
Add
70.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

165.000,00 VND
Add
165.000,00 VND
Add

130.000,00 VND
Add
130.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

160.000,00 VND
Add
160.000,00 VND
Add

130.000,00 VND
Add
130.000,00 VND
Add

70.000,00 VND
Add
70.000,00 VND
Add

30.000,00 VND
Add
30.000,00 VND
Add

90.000,00 VND
Add
90.000,00 VND
Add

140.000,00 VND
Add
140.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

70.000,00 VND
Add
70.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

70.000,00 VND
Add
70.000,00 VND
Add

150.000,00 VND
Add
150.000,00 VND
Add

130.000,00 VND
Add
130.000,00 VND
Add

85.000,00 VND
Add
85.000,00 VND
Add

50.000,00 VND
Add
50.000,00 VND
Add

60.000,00 VND
Add
60.000,00 VND
Add